Λύσεις για Ιδιώτες

Η καθημερινότητα μας είναι γεμάτη απρόοπτα και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται να έχει ένα ασφαλισμένο χώρο.

Σ’ένα ταξίδι, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι απρόοπτο...

Το αυτοκίνητο σήμερα, αποτελεί ένα απαραίτητο και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε ένα. Οι κίνδυνοι που το απειλούν αυξάνονται συνεχώς και έτσι επιβάλλετε η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης εξασφάλισης, τόσο του αυτοκινήτου σας όσο και εσάς και των αγαπημένων σας προσώπων που μεταφέρετε. Όσο καλός οδηγός κι αν είστε, σίγουρα θα νιώθετε την ανάγκη να καλύπτεστε από ένα αξιόπιστο όνομα που θα σας στηρίζει την στιγμή που χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς ασφάλισης είναι αδιασφισβήτητα ο τομέας της Υγείας, όπου αποτελεί αγαθό ανεκτίμητης αξίας. 

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρει προστασία στον κάθε ένα, από την απώλεια που προκύπτει σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να συμβεί είτε στο χώρο εργασίας είτε στο σπίτι είτε οπουδήποτε αλλού ακόμα και στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Σκαφών προστατεύει τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής από κινδύνους σύμφωνα με τις Ρήτρες Σκαφών Αναψυχής Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου

SiteLock