Ασφαλιστικά Προιόντα

Σύμφωνα με τον Περί Εργοδοτών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας που ορίζει ότι όλοι οι εργοδότες που διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο είναι υποχρεωμένοι (από την 1/11/1997) να είναι Ασφαλισμένοι με αδειούχο Ασφαλιστή έναντι της ευθύνης τους για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε εργοδοτούμενο τους που προκαλείται από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του από τον εργοδότη του.

Κατοχυρώνουμε την ασφάλεια για κάθε επαγγελματικό κίνδυνο!

Η επιχείρηση σας, είναι μια καθημερινή ξεχωριστή πρόκληση, όπου καθορίζονται νέοι στόχοι και η προσπάθεια για πρόοδο και εξέλιξη δεν σταματά.

Το πρόγραμμα ασφάλισης  Αστικής Ευθύνης προστατεύει  τον  Ασφαλισμένο για την Νομική του ευθύνη για σωματικές βλάβες, θανάτους, απώλεια, ζημιά ή καταστροφή περιουσίας τρίτων που προκάλεσε από αμέλεια.

Το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός είναι το πιο βασικό συμβόλαιο για τη προστασία των περιουσιών όπως είναι οι  κατοικίες και οι  επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Σκαφών προστατεύει τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής από κινδύνους σύμφωνα με τις Ρήτρες Σκαφών Αναψυχής Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρει προστασία στον κάθε ένα, από την απώλεια που προκύπτει σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να συμβεί είτε στο χώρο εργασίας είτε στο σπίτι είτε οπουδήποτε αλλού ακόμα και στο εξωτερικό.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς ασφάλισης είναι αδιασφισβήτητα ο τομέας της Υγείας, όπου αποτελεί αγαθό ανεκτίμητης αξίας. 

Το αυτοκίνητο σήμερα, αποτελεί ένα απαραίτητο και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε ένα. Οι κίνδυνοι που το απειλούν αυξάνονται συνεχώς και έτσι επιβάλλετε η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης εξασφάλισης, τόσο του αυτοκινήτου σας όσο και εσάς και των αγαπημένων σας προσώπων που μεταφέρετε. Όσο καλός οδηγός κι αν είστε, σίγουρα θα νιώθετε την ανάγκη να καλύπτεστε από ένα αξιόπιστο όνομα που θα σας στηρίζει την στιγμή που χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια.

Σ’ένα ταξίδι, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι απρόοπτο...

Η καθημερινότητα μας είναι γεμάτη απρόοπτα και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται να έχει ένα ασφαλισμένο χώρο.

Το πρόγραμμα ασφάλισης  μεταφοράς εμπορευμάτων προστατεύει  τα εμπορεύματα που διακινούνται.

Το πρόγραμμα ασφάλισης  κατά παντός κινδύνων εργολάβων προστατεύει τον εργολάβο ενός οικοδομικού  έργου όπως είναι κατοικίες, συγκροτήματα διαμερισμάτων, γραφεία, σχολεία, θέατρα, εργοστάσια, δρόμοι  , αποχετευτικά συστήματα, γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, υδατικά συστήματα κτλ  από όλους τους κινδύνους  που απειλούν το έργο που αναλαμβάνει, όπως όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι όπως είναι η φωτιά, σεισμός, αλλά και κινδύνους κλοπής , κακόβουλης ενέργειας κ.α.


Η ασφάλεια μηχανικών βλαβών  προστατεύει τους επιχειρηματίες και βιομηχάνους όπως είναι μηχανουργία, βιομηχανίες, κλωστοϋφαντουργίες, χαρτοβιομηχανίες, εργαστήρια από το κίνδυνο να προκληθεί ζημιά  σε περίπτωση μίας απρόβλεπτης βλάβης των μηχανημάτων τους.

Η αναγκαιότητα για Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης εργατών προερχόμενοι από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ζούν και εργάζονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε υποχρεωτική όταν θεσπίστηκε ο σχετικός νόμος, τον Φεβρουάριο του 2004.   Η νομοθεσία αυτή, προνοεί την υποχρεωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτικά έξοδα των ξένων εργατών, η οποία θα συνάπτεται από τους εργοδότες τους μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς ασφάλισης είναι αδιασφισβήτητα ο τομέας της Υγείας, όπου αποτελεί αγαθό ανεκτίμητης αξίας.  Η Trust International Insurance Company (Cyprus) LTD, ως ασφαλιστική εταιρεία με πελατοκεντρική φιλοσοφία, ανέλαβε τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την όσο το δυνατό καλύτερη διασφάλισή του επιπέδου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο σε προσωπική βάση όσο και για τα μέλη της οικογένειας.

Η Trust Insurance Cyprus, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ασφάλισης Ηλεκτρονικών συσκευών για να καλύπτει ζημιές που προκύπτουν ξαφνικά και απροσδόκητα σε ασφαλισμένα αντικείμενα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

SiteLock