Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Trust Insurance Cyprus. Επενδύουμε στις Ανθρώπινες Σχέσεις

Στόχος μας είναι η άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση σας. Πιο κάτω θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για υποβολή ή απαίτηση παραπόνων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ας ξεκινήσουμε με το τι θεωρείτε παράπονο:

H εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα επίσης, θεωρούνται σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Διαδικασία Παραπόνων

Σκοπός της Trust Insurance Cyprus είναι να σας παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Για αυτό τον σκοπό, λειτουργούμε υπεύθυνα και επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε άμεσα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς εσάς, τους πελάτες και ασφαλισμένους μας.

Στη συνεργασία μας, κάποια στοιχεία πιθανόν να σας δυσαρέστησαν ή να εκτιμήσατε ότι χρειάζονται βελτίωση. Θα χαρούμε να τα μοιραστείτε μαζί μας αφού με αυτό τον τρόπο θα μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να αναπτύξουμε τη μεταξύ μας σχέση.

Η Εταιρεία υιοθετεί «πολιτική διαχείρισης αιτιάσεων» και εφαρμόζει, διαδικασία («Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων») με σκοπό να είναι εφικτή η αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων αιτιάσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η έγκαιρη, έγκυρη και δίκαιη διερεύνηση και αντιμετώπιση τους.

Η Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων αποτελεί άκρας εμπιστευτικότητας και χρήζει από το αρμόδιο προσωπικό το οποίο είναι κατάλληλα καταρτισμένο διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες ικανότητες και προσόντα ώστε να διεκπεραιώνει τις απαιτήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για να υποβάλω το παράπονο μου;

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε το παράπονο σας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

(α) Μέσω της χρήσης του καθορισμένου Εντύπου Υποβολής Παραπόνου το οποίο μπορείτε να βρείτε πιο κάτω ή παραλάβετε από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας ή τα υποκαταστήματα μας. Το εν λόγω έντυπο δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της, μέσω email ή fax), είτε ταχυδρομικώς ή προσωπικά.

(β) Επικοινωνώντας με την Εταιρεία με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )
  • Προφορικά σε προσωπικό της εταιρείας από Δευτέρα- Πέμπτη μεταξύ των ωρών 08:00- 16:30 και Παρασκευή 08:00-15:30
  • Τηλέφωνο 22 020400
  • Τηλεομοιότυπο 22 020424
  • Επιστολή προς: Υπέυθυνο Παραπόνων, Trust Insurance Cyprus, Λεωφόρος Στροβόλου 292, 2ος όροφος, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, η Εταιρεία αποστέλλει στον αιτιώμενο σχετική βεβαίωση παραλαβής, η οποία θα επιβεβαιώνει την λήψη παραπόνου.

Η Εταιρεία ενημερώνει τον αιτιώμενο για την πορεία της εξέτασης της αιτίασης του.

Εάν είναι εφικτό μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες η Εταιρεία θα σας απαντήσει γραπτώς για την λήψη της απόφασης της ενημερώνοντας σας για τα αποτελέσματα της διερεύνησης και τις ενέργειες που θα προβεί η Εταιρεία σχετικά με το υποβληθέν παράπονο. Το παράπονο διερευνάται από το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας. Αν στο τέλος αυτής της περιόδου η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να δώσει την τελική της απάντηση εντός 15 ημερών, θα σας ενημέρωση για τους λόγους της περαιτέρω καθυστέρηση. Παράλληλα η Εταιρεία αναφέρει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υπολογίζει ότι θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης ζητώντας τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και περαιτέρω πληροφορίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της αρχικής προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Τι κάνω στη περίπτωση που η τελική απάντηση δεν με ικανοποιεί;

Σε περίπτωση που η τελική απάντηση δεν σας ικανοποιεί και συνεχίζεται να έχετε παράπονο, τότε μπορεί να διευθετηθεί συνάντηση με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών για περαιτέρω συζήτηση του θέματος. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που υφίστανται στη βάση των σχετικών νομοθεσιών.

SiteLock