Όμιλος Nest

H Trust Insurance Cyprus ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Nest Investments (Holdings) Limited, η οποία εδρεύει για περισσότερο από 20 χρόνια στην Κύπρο. Ο Όμιλος των θυγατρικών, συνδεδεμένων και εξαρτημένων εταιρειών δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 23 χώρες στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή / περιοχή του Κόλπου και την Άπω Ανατολή, με συνολικά κεφάλαια $ 4.5 δις.


Συνδυάζει μια πλούσια εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση, που δραστηριοποιείται στους κλάδους των Ασφαλίσεων, Αντασφαλίσεων, Ανάπτυξη Ακινήτων, Τραπεζών και Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων. Ο Όμιλος απασχολεί 1,200 πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, και εγγυάται πρώτης τάξεως προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών της, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιείται. Η εγχώρια γνώση και η εμπειρία του Ομίλου διασφαλίζει τη συνεχή υποστήριξη των πελατών της, προσθέτοντας αξία στην εγχώρια οικονομία, αυξάνοντας τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και αναπτύσσοντας τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

trust group  Trust Group

 • Οκτώ εταιρείες Ασφαλειών, μια εταιρεία Αντασφαλειών, Περιουσία Ακινήτων, και Τράπεζα
 • Με δυναμική παρουσία στην Κύπρο, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία
 • Συμμετοχή σε Συνδικάτα της Lloyd’s
  World Τrade Centers
 • Δραστηριοποιείται στο τομέα προώθησης εμπορίου και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 16 χώρες της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Ευρώπης και Αυστραλίας
 • Μέλος του World Trade Centers Association Inc., που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, της οποίας πρόεδρος είναι ο ιδρυτής του Ομίλου, κ. Ghazi Abu Nahl
  Signature Holdings
 • Κορυφαίος φορέας κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού στην Τουριστική Βιομηχανία και άλλους οργανισμούς πού δραστηριοποιούνται στο τομέα εξυπηρέτησης πελατών, βελτιώνοντας το επίπεδο υπηρεσιών και αύξησης εσόδων
 • Υπηρεσίες παρέχονται σε 16 χώρες της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κύπρου

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου Nest στο www.nestco.org

 • Οικονομικά Στοιχεία

  Η Trust Cyprus είναι οικονομικά εύρωστη με σύνολο περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνά τα $75 εκατομμύρια. Τα περιουσιακά της στοιχεία αποτελούνται από επενδύσεις, κτίρια και εξοπλισμό, καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο και στην Ιορδανία.

  περισσότερα
 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trust Insurance Cyprus απαρτίζεται από καταξιωμένες προσωπικότητες της Κυπριακής αγοράς με σημαντική προϋπηρεσία και αξιόλογα αποτελέσματα.

  περισσότερα
 • Εταιρικές Υπηρεσίες

  Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου επιβεβαιώνουν ότι τηρείται η πολιτική η οποία έχει τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  περισσότερα
 • Εκτελεστική Διεύθυνση

  H Εκτελεστική Διεύθυνση της TRUST Insurance Cyprus

  περισσότερα
SiteLock